Wisdom of the crowd (4)

Wisdom of the crowd – en kollektiv uppfattning om en åsikt, istället för en ensam expert tar man hjälp av en grupp (Quesenberry, 2019, s 276). Idag är denna visdom och åsikt betydligt mer lättillgänglig tack vare våra sociala medier och går under benämningen crowdsourcing, vilket innebär att i realtid integrera med sin målgrupp för att få värdefull feedback (Quesenberry, 2019, s 283).

För varför inte involvera och integrera med de människor som redan kan och känner till produkten- nämligen kunden, en lojal kund vill sannolikt bidra med både kunskap och tips för produktens utveckling och förbättring. Någon som har anammat detta är tidskriften Elle, som numera även är stora på den digitala plattformen och i sociala medier. Här nedan syns ett ut-plock från deras instagram-story där en crowdsourcing utförs gällande deras nya Elle-member som ska lanseras. Elle-member ska bli ett exklusivt community för medlemmar och nu vill de ta reda på vad målgruppen önskar.

Crowdsourcing är inte bara kostnadseffektivt, det går även snabbare än traditionell marknadsundersökning samt att företaget integrerar och skapar engagemang hos kunden/målgruppen. Engagemang. Ett återkommande ord i denna kurs (hittills) och något som inte verkar gå att betona för mycket. Det gamla ordspråket ”kunden har alltid rätt”, hamnar i mitt blickfång men nu med en ny uppdaterad sociala-media-innebörd. Qusenberry menar att en engagerad kund, vars åsikt och upplevelse är värdefull information och visdom, och kan bidra till företagets framtid såsom produktutveckling, kundlojalitet, positivt word-of-moth och service (2019, s 283).

Kan det ha skett ett skifte? Från företagets tidigare plånboksfokus ha förflyttats till kundens engagemang och delaktighet? Att köpprocessen idag ser annorlunda ut. I min mening verkar det sannolikt så. Trenden med att fortsätta engagera och skapa delaktighet tror jag kommer fortsätta att växa, och om det inte redan är en del av företagens marknadsföringsstrategier kommer det sannolikt att bli det.

Quesenberry menar att lyckas du få och skapa uppmärksamhet för något som målgruppen finner intressant, är sannolikheten stor att det delas (2019, s 296). Att som marknadsförare/företag fokusera på ett intressant innehåll som engagerar bör alltså även det vara en del av marknadsföringsstrategin.

Att Elle skapar ett community för medlemmar anser jag gå i linje med detta, att undersöka vad för typ av innehåll som intresserar, låta målgruppen vara delaktig, för att sedan i detta community skapa ännu mer engagemang och delaktighet iform av åsikter och värdefull kunskap inom ett specifikt ämne/område. Att som företag synas i ett sådant sammanhang tror jag kan vara lyckosamt.

Något som The Institute of Content Marketing menar är strategisk marknadsföring som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att attrahera och behålla en definierad målgrupp – som till slut generar till köp (Qusenberry, 2019, s 296). Det låter för mig som att Elles nästa member community kvalar in på dessa kriterier. Med stor sannolikhet har de även utsett ambassadörer som via WOM (word-of-moth) ska sprida budskapet vidare till sina följare. Här har jag dock en liten fundering. Vilka ambassadörer ska Elle använda sig av utöver de bloggare som redan är knutna till varumärket och plattformen? Med sina egna 103K följare är jag tveksam till att de kommer att få med de största influencerna, då dessa har sina egna communitys. Eller anser de att Elle gynnar ens egna varumärke och kan ge ytterligare ringar på vattnet?

Quesenberry nämner Micro- Influencer Marketing, en influencer med ett mindre antal följare inom ett specifikt område men med stor autenticitet, vilket genererar i stort engagemang (2019, s 306). För mig låter det sistnämnda som ett smart val. Enligt mig vill man ha någon som är trovärdig och kunnig (läs nörd-nivå) inom sitt område, särskilt på ett community som Elle, där ett högkvalitativt innehåll inom repsektive område borde prioriteras. Kändis eller entusiast/nörd återstår dock att se.

Referens: Quesenberry, Keith A. 2019. Social media strategy: Marketing, advertising, and public relations in the consumer revolution. Upplaga 2. Lanham: Rowman & Littlefield