vart är du påväg?

Lay a foundation and Frame the conversation, heter första kapitlet (kapitel 4 och 5) som vi ska analysera under kursen ”Strategisk kommunikation inom Sociala Medier”. Kapitlet inleds med frågan, har du mål i livet? Och har du tagit dig tiden att skriva ner dessa mål som du önskar uppnå i framtiden? Har du inte gjort det kanske det är dags. Quensberry (2019, s 83) poängterar nämligen vikten av att ha nedskrivna mål, eftersom det leder till bättre resultat.
Information som troligtvis inte är särskilt ögonbrynshöjande. Vi har nog alla hört talas om att mål är viktigt ur flera aspekter och ett citat som har fastnat hos mig är katten Lewis som svarar Alice ” Om du inte vet vart du ska spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”. Ett citat från Alice i underlandet.

Men strategiskt, hur applicerar och går man tillväga kring detta i sociala medier?

De flesta företag har troligtvis idag förstått vikten av sociala medier och hur länkade deras affärer med sociala medier, varav nästan alla har en plattform som de använder sig av, ibland flera. Ett stort misstag dock som många företag missar enligt Qusenberry (2019, s 85) är att det finns ett stort gap mellan business manager, ägare, marknadschef, produkionschef och den person som sköter sociala medier. Detta menar han skapar problem. Talas inte samma språk kommuniceras heller inte samma gemensamma mål. Det tror jag är förekommande, särskilt om ledningsgruppen är lite äldre och inte själva varken är aktiva eller intresserade av sociala medier själva.

Sociala media experten Jay Baer of Convince and Convert menar att ”The goal is not to be good at social media. The goal is to be good at business because of social media.” (Qusenberry, 2019, s 85). Med det poängterar han vikten av att lära sig knepen, vad som genererar affärer och inte.

Hur skapar man då affärer via sociala medier? Jo man pratar om affärsmålsättningar, att förankra den sociala media strategin hos ledningen och påvisa på ROI (return of investment) att den investering företaget gör visar ett plus på sista raden. En del av den strategin är just att ha ett tydligt mål och budskap som är förankrat i hela organisationen, så att just samma språk talas.

Men för att komma dit krävs det att målmarknaden benas ut. Hur ser egentligen kunden ut? Var finns de och hur når man dessa? Denna kundprofil utformningen den sk ”persona” bör göras så grundligt som möjligt. Det är nämligen utifrån den informationen man kan utse en plattform som är mest lämpad. När det är gjort behövs en SWOT-analys utföras där styrkor, svagheter, möjligheter och hot kartläggs. Detta för att sedan kunna utforma en målsättning med fokus på SMART- riktlinjer. Men vad är då SMART?

Enligt Qusenberry (2019, s 87) behöver målsättningen vara specifik, mätbar, uppnårbar, relevant och tidsbunden. Svårigheten här anser jag kan vara att göra en ordentligt SWOT-analys om sociala medier är en främmande mark. Därför behöver ordentlig kunskap om de olika plattformerna för att kunna särskilja hot/möjligheter/svagheter och styrkor.


Med det vill jag nämna vikten av kartläggningen och utformningen av målet. För ju mer grundläggande denna kartläggning görs desto bättre banar man vägen för ROI.

Ett vanligt misstag som många företag gör är att de sätter alldeles för låga mål, där man fokuserar på fel saker, såsom likes och kommenterar istället för att se det ur ett större perspektiv och mer övergripande. Enligt Qusenberry (2019, s 88) är det viktigare att fokusera på att utöka/främja försäljningen och tillfredsställa kundnöjdheten.

Detta är något jag själv kan relatera till då jag är en person som många gånger snöar in mig på detaljer, detaljer i ett sådant här sammanhang skulle just kunna innebära att jag hakar upp mig på antalet likes på ett inlägg. Att istället ta ett steg tillbaka och se det ur ett större perspektiv med affärsmålsättningen i fokus är alltså att förespråka.

Hur skapar man då marknadsföring som väcker intresse? Eftersom många (inklusive mig själv) aktivt tar avstånd från marknadsföringsmeddelanden behöver man komma in i huvudet på konsumenten – att helt enkelt börja tänka som denna. Qusenberry tar upp kontoplanering. En kontoplanerare är utformat för att aktivt involvera och se det ur konsumentens ögon och perspektiv i processen att utveckla en kreativ marknadsstrategi (2019, s 114).
Lyckas man med det anser jag att man ökar förutsättningarna att skapa en integrerad marknadskampanj, något som väcker engagemang. Engagemang är något som jag mer och mer börjar förstå kraften av efter att jag börjat denna kurs. Att skapa en integrerad marknadskommunikation (IMK) vill jag påstå kan vara avgörande för att en kampanj ska ses som lyckosam.

Nu till ett litet eget experiment.
Häromdagen blev jag utmanad av min lillasyster på Facebook, att göra 25 armhävningar i 25 dagar för att skapa uppmärksamhet kring psykisk ohälsa PTSD, depression och ångest. Detta skulle dokumenteras och läggas på Facebook där man också nominerade en ny person för varje dag. Min spontana reaktion när jag fick denna förfrågan var ja (eftersom jag tränar och tycker psykisk hälsa är en viktig fråga), men samtidigt kände jag ett starkt motstånd då jag är en knapp användare av just Facebook. Jag förstod inte alls varför denna kampanj hade placerats där?! Spontant kändes det som helt fel plattform. Jag frågade min syster hur många som hade nappat på hennes utmaning. Varav jag får svaret, om du antar den är du den första! Detta fick mig att fundera, hon var inne på sin 14.e dag. Med inspiration och lärdom från denna kurs tog jag mig friheten att flytta över kampanjen på instagram, och mer specifikt på instastory. Där försvinner inläggen efter ett dygn. För vem vill ha 25 inlägg på sin Facebook profil men endast armhävningar? Inte jag. Jag letade fram en hashtag #ptsdchallenge och kunde se att denna challenge fanns lite svagt i några utländska länder men inte vad jag kunde se från Sverige. Därefter taggde jag den person jag ville utmana så att den personen troligtvis skulle känna lite press inför mina följare. På facebook kunde man inte se vem som blev utmanad eftersom texten var alldeles för lång. Vilket syns betydligt bättre på instastory. Jag kortade även ner texten och valde ut det viktigaste. För hur ska folk kunna bli engagerade om de inte orkar läsa? Därefter funderade jag på målmarknad. Vilka kommer sannolikt att ta sig an en sådan här utmaning och engagera sig vidare? Jo, troligtvis folk som tränar och samtidigt förespråkar psykisk hälsa. Så jag nominerade vidare till folk som tränar. Vilket visade sig vara lyckosamt.

Jag utförde utmaningen aktivt i 7 dagar, filmade mig själv och nominerade en ny person. Detta spred sig snabbt och folk verkade gilla det. Vilket påvisade att facebook var fel plattform enligt mig. Spridningen blev viral på ett helt annat sätt på instagram, det gav en annan överblick som inte finns att tillgå på facebook, där man endast ser ens vänner. Frågan är nu, kommer detta budskap och kampanj att sprida sig som en löpeld? Initialt kändes iden genialisk och jag var lite i eld och lågor. Engagemanget från mina följare var stort och det stegrade för var dag. Tills dag 7 och kände att engagemanget började dala. Nu gick kurvan istället neråt. Troligtvis finns det många förklaringar och aspekter att väga in i detta men enligt Chris Wirthwein, CEO på 5Metacom behövs 10 punkter uppfyllas för att en idé ska bli en ”Big idea” (Qusenberry, 2019, s 119). Nu kanske inte detta exempel helt går att likställas med en produkt/tjänst som ska säljas men jag har andå valt att analysera utifrån hans tio punkter.

  1. Transformation. Kan den/det ändra folks attityd, tro och beteenden?
  2. Ownability hur nära kan den/det bli förknippat med just ditt brand?
  3. Simplicity förstår folk utan för mycket ingående förklaringar?
  4. Originality är den tillräckligt unik för att sticka ut?
  5. Surprise kommer folk att se det oväntade som något positivt?
  6. Magnetism är den tillräckligt lockande för att attrahera
  7. Infectiousness hur minnesvärd är idén?
  8. Contagiousness kommer folk berätta vidare?
  9. Egocentricity handlar den om människors egenintresse?
  10. Likeability hur mycket kommer folk att gilla det?

Enligt mig tycker jag att kampanjen i stort sett bockar av de tio punkterna, så vad är det då som fattas eftersom jag upplever ett dalande engagemang?
Då kommer vi in på huruvida tjänsten/produkten (i detta fall kontent/innehållet) är intressant eller inte. En idé blir inte stor om den inte är intressant, reklam köper tittare men i sociala medier förtjänar man views och engagemang (Qusenberry, 2019, s 119). I en värld fylld av distraktioner och avbrott måste man alltså förtjäna tittarsiffror och engagemang. Vilket fick mig att inse att kampanjen saknade tillräckligt intressant innehåll. När jag till och med själv började tröttna på att se mina armhävningar och personer som jag taggade på min story göra armhävningar, kunde jag börja ana att det blev tjatigt och nästintill tråkigt för mina följare. Vilket fick mig att avsluta. Något behöves justeras för att den skulle bli lyckosam. Ett svar på det skulle kunna vara att skapa mer och intressant innehåll kring psykisk ohälsa, även bättre storytelling kring videosarna. Även om psykisk ohälsa och träning intresserar mig kände jag mig inte redo att löpa den linan ut. Det skulle innebära att mitt privata konto skulle förvandlas till ett konto som inriktar sig på detta. Vilket jag inte kände var rätt riktning för mig. Ska jag göra en kampanj liknande detta, lägga ner tid och engagemang (vilket kommer behövas) kommer det bli något som känns mer i linje med mina intressen.

Det fick mig att inse att utmaningen kändes felplacerad. ” Om du inte vet vart du ska spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”. Det var ju inte mitt mål. Att skapa ett sådant renodlat konto/business, vilket fick mig att inse att det skapar mer förvirring hos mina följare, något jag misstänker skapar motsatt effekt. Även om jag inte har flera tusentals följare så vill jag värna om de jag har och skapa något som känns mer i linje med mig.

Med de orden rundar jag av detta första blogginlägg och även denna helg med ömmande och nästintill skakande bröstmuskler. För även om jag inte kommer lägga upp fler videos kommer sannolikt vinnarskallen i mig ha svårt att inte fullfölja utmaningen 🙂

Godnatt!

Quesenberry, K., 2019. Social Media Strategy_ Marketing, Advertising, And Public Relations In The Consumer Revolution. 2nd ed. [ebook] Rowman & Littlefield Publishers, pp.8, 10-14, 25.