slow and steady (5)

Even when you have gone as far as you can, and everything hurts, and you are starting at the spector of self-doubt, you can find a bit more strenght deep within you” – Hal Higdon (Quesenberry, 2019, 342)

Även om Sociala Medier inte är en fysisk sport med en prestigefylld medalj som belöning, så finns enligt Quesenberry fler likheter. Här är istället fler följare, likes, delningar och engagemang, som i sin tur leder till affär den stora belöningen. Enligt mig är disciplin, tålamod, kontiniutet, stark vilja och en plan/strategi, viktiga nycklar för att lyckas inom sporten. Vilka ser ut att gå i enlighet med Quesenberrys strategi för att lyckas inom sociala medier (2019,

Quesenberry menar att störst vikt bör läggas på att utforma nytt och intressant innehåll i den strategiska planen, följt av engagemang, mätning och rapportering (2019, s 343). I planen bör även ingå att posta, lyssna, svara på kommentarer och även hålla ett öga på sina konkurrenter finnas med. Utförs allt detta är det ett arbete som tar tid menar Quesenberry (2019, s 343). Paradoxen jag ser är ivern av ROI och att snabbt kunna påvisa goda mätningar såsom olika KPI (nyckeltal). Hur går denna ekvation ihop? Särskilt eftersom många i ledande positioner själva inte använder sig av Sociala Medier. Att då arbeta med detta innebär att först sälja och kommunicera fram vinningen med Sociala Medier, för att sedan förmedla att det är en tidskrävande process som kräver långsiktighet, för att sedan tillägga att resultatet är svårt att mäta. Här anser jag att det ligger av yttersta vikt att förmedla denna komplexitet och långsiktighet, så att inte organisationens mål är orimliga. Trots att det låter som en svår nöt att knäcka, vilket också Quesenberry anser, hänvisar han till exemplet NASCAR som efter lång tids ihärdighet i Sociala Medier lyckats nå stor framgång i sin marknadsföring. Teorin bekräftas om förflyttningen från push- till pullstrategi, där en långsiktig och trovärdighet kundrelation är den nya vägen till långsiktig framgång – där receptet är intressant innehåll, engagemang, relationer, lyssnande och community (2019, s 343).

Quesenberry poängterar vikten av att ha ett långsiktigt och systematiskt tänkande i sin strategi, i linje med organisationens övergripande mål (2019, s 342). Att tro och hoppas på ett genombrott över en natt är alltså ingen lyckosam strategi, det gamla ordspråket Trägen vinner kan alltså vara bra att ha med sig i bakhuvudet, särskilt de dagar när motivationen och inspirationen tryter, för dessa dagar kommer. En av anledningarna att i sin strategi skapa en innehållskalender, där det tydligt framgår vilket innehåll som ska publiceras och när. Quesenberry menar att kalendern bör innehålla vecko-, månad-, kvartal- och årsplanering, där hänsyn för trendiga hashtags, nyckeord, ämnen och uttryck bör inkluderas i linje med kampanj, varumärke och vad målgruppen önskar, för att sedan applicera det på rätt kanal. (2019, s 345). Jag instämmer att en innehållskalender kan vara framgångsrikt, en risk jag ser kan dock vara att man börjar djupdyka i detaljer för snabbt, inledningsvis tror jag på hålla det lite mer övergripande med en tydlig målbild för att sedan när målgruppen och personan har identifierats börja växla upp. En uppväxling kan då vara micro-moments, då forskning visar att vi dagligen tittar i vår mobil 150 gånger för att få svar på ”I want to know”, ”I want to go”, ”I want to do” och ”I want to buy” att ha dessa frågeställningar och besvara dem är enligt Qusenberry en lyckosam strategi (2019, s 347). Jag personligen går igång på ”I want to know”, men att addera alla fyra kan vara en smart strategi för att tillfredsställa och attrahera en sörre grupp. Nedan syns ett exempel på ”how”, en bild följt av en film. Som yogalärare älskar jag dessa typer av inlägg där jag faktiskt lär mig något vilket både ”how” och ”know” innefattar, och funderar nu på om detta är något jag kanske bör anamma till min egna lilla ringa yogaföljar-skara.

Referenser:

Quesenberry, K.A. (2019). Social media strategy : Marketing, advertising, and public relations in the consumer revolution. Lanham: Rowman & Littlefield

Magda Yoga @magdasyoga 2020 05 12 , How to do Astavakrasana (Eight -Angle- Pose) Swipe to se how I entered this pose. https://www.instagram.com/p/CIaSMI0hOyL/?igshid=yzcwrr3sgds