mind

mind matters

IMG_7449-2

9 WAYS TO STAY MENTALLY BALANCED IN YOUR BUSY LIFE:

1. Write down things you´re grateful for every day

2. Never argue with strangers

3. Celebrate your success more often

4. Stop comparing with others and focus on yourself

5. Allow yourself to be vulnerable

6. Declutter by throwing away thing you haven’t used for a long time

7. Use more positivt words

8. Cry out when you are really sad

9. Spend some time on your own regularly

 

back again

Har lyckats komma åt min hemsida som legat nere sen i början av sommaren. Jag tänkte först låta den vara men efter att jag lyckats komma åt mitt inlogg, fått förfrågningar om varför den lagts ner samt börjat känna saknad av den har jag beslutat mig för att sätta den vid liv igen.

Välkomna tillbaka! 🙂 blogisback

jon kabat-zinn

IMG_9017

Många känner säkert till ordet Mindfulness; att vara medvetet närvarande med alla sina sinnen. För Jon Kabat-Zinn, mannen som ligger bakom mindulness-metoden innebär mindfulness att vara uppmärksam på ett visst sätt:

kabatVad skulle hända om du levde ditt liv på ett mer vaket sätt, vara närvarande med ett öppet hjärta? Testa! 🙂

 

Realistiska tankar

Som utlovat kommer här ett inlägg om realistiska tankar och hur man gör för att utöka dessa och komma ifrån tankar som är förvrängda. Första steget är att öka sitt medvetande och försöka hålla kontakt med verkligheten så att man inte färgas av känslosignaler, dessa kan felaktigt färga din upplevelse av en situation. Känslorna äger inte oss utan är endast små bitar av information.

sannae2

1. Uppmärksamma olika ledtrådar som att se på saker i termer av extremer, och ensidigt se till det negativa och bygga upp de dåliga sakerna i en situation. Då försöker man läsa andras tankar och förutsäga framtiden. Då tror man att allt man känner svarar mot verkligheten och är sant, samt att allt kretsat kring en själv.

2. Försök att se situationen men andra ögon och inte låsa sig i sitt tänkande. Har man svårt för att se saker från en annan synvinkel än din egen, kan det vara ett tecken på att du använder dig av en begränsande och förvrängd syn.

3. Undvik ord som alltid, i evighet, totalt, allting, alla ingenting, ingen och aldrig.

4. Skaffa dig perspektiv, för att försöka se den andra sidan. Detta kan göras med en lista över positiva och negativa aspekter av livet. Finner man detta svårt eller omöjligt är det ett tydligt tecken på förvrängt tänkande. Få saker är sällan bara bra eller bara dåliga.

5. Håll dig till fakta! i alla fall så gott det går. Detta gör du genom att undersöka och fråga. Om du anar att du drar förhastade slutsatser, fråga dig själv vilka bevis du har för att göra denna tolkning. Eller är din slutsats bara baserad på fakta, kan då finnas andra slutsatser som är relevanta?

6. Om du har en tendens att oroa dig. Försök att uppskatta sannolikheten för att detta ska inträffa mellan en skala från 0- 100%. Att vara specifik tydliggör saker som är svaga och otydliga.

7. Om möjligt, kolla hur din tolkning av något stämmer med verkligheten
Ibland kan det vara svårt att veta vad det är som pågår och vi har inte alltid tillräckligt med information för att vara säkra. Då är det viktigt att vara öppen och ödmjuk, och se att det finns fler sätt att se på en situation. Försöka förstå att ens trosuppfattning kan vara färgad av egna, tidigare erfarenheter och att ens känslor inte speglar verkligheten. sannae

Genom att sansa sig kan du undvika förhastade slutsatser som kanske är felaktiga eller tom skadliga. Att ha en sund ifrågasättande inställning och försöka se situationen utifrån.

Som buddisterna förespråkar; ”att observera lite utifrån utan att gå in med sina tankar eller känslor och röra till det”….

sannae1